Arbeidsoppgaver

 

Vi trenger frivillige funksjonærer til å løse en rekke konkrete arbeidsoppgaver under ski-VM i 2011.

De frivillige vil bli tildelt oppgaver i forhold til kompetanse og interesser. De ulike stillingene er organisert i seksjoner ut fra funksjonsområde.
Noen får lederansvar og deltar i både planleggingen og gjennomføringen, mens hovedtyngden av de frivillig vil få oppgaver i gjennomføringsfasen under Ski-VM 2011 (24. februar – 6. mars).

 

Sport

 • Hopp - inkludert hopp kombinert
 • Langrenn - inkludert langrenn kombinert
 • Administrasjon sport (langrenn, kombinert eller hopp)
 • Medisin

Vertskap

 • Hotell- og arrangementservice
 • Nasjonsservice
 • Funksjonærservice
 • Presse/Media
 • Arenaseremoni
 • Kultur
 • VIP/Protokoll
 • Akkreditert transport
 • Akkreditering

Service til publikum

 • Billettsalg
 • Publikumsservice - Arenavakthold
 • Trafikk/Parkering
 • Marked
 • Miljøvert

Administrasjon

 • Billettsalg
 • Presse/Media
 • Funksjonærservice
 • Akkreditert transport
 • Akkreditering
 • Arenadrift

Teknisk

 • IT/Samband
 • Arenaproduksjon
 • Arenadrift