Dessverre ikke plass til alle søkere

2009-12-18
Mari Rosenvinge Nygaard_300x200
Mari R. Nygaard er imponert over dugnadsånden
Ski-VM 2011 er imponert over den fantastiske dugnadsånden som eksisterer i Norge. - Drøye 1600 har søkt om å jobbe som frivillig funksjonær. Vi er svært takknemlig, sier Mari R. Nygaard, HR-sjef i Ski-VM 2011. Beklageligvis får ikke alle søkere være med.

- Vi har et luksusproblem. Vi har ikke oppgaver, kapasitet eller ressurser til å ta med alle til World Cup i 2010. Derfor vil rundt 500 av søkerne i denne omgang dessverre få avslag, også godt kvalifiserte søkere, sier Nygaard.

Ski-VM 2011 har fått svært mange godt kvalifiserte søkere, og innenfor flere av arbeidsfeltene har mange av søkerne relativt lik erfaring og kompetanse.
- Det har derfor vært en utfordrende oppgave å foreta en siling. I utvelgelsesprosessen har vi tatt høyde for at vi ønsker en miks av funksjonærer for å få et mangfoldig team. Kriterier som kompetanse, erfaring, kjønn, alder og kulturell bakgrunn er tatt hensyn til, sier Nygaard.
 
Slik blir funksjonærkorpset
Funksjonærkorpset vil bestå av:
-         Erfarne funksjonærer fra Kollenmiljøet og andre ski-miljø i Oslo og Norge.
-         Dem med god kompetanse på ski-arrangement
-         Personer med kompetanse innen de ulike fagfeltene vi trenger
-         En god balanse mellom kjønnene
-         Avspeiling av mangfoldet i Oslos befolkning (10 % av søkerne har annen kulturell bakgrunn)
-         Nye og unge funksjonærer - for å sikre et fremtidig funksjonærkorps (snittalder på søkeren er 43 år)
 

Tilbakemelding til søkerne
Alle som har søkt om å bli frivillig funksjonær vil få tilbakemelding per e-post. Vi begynner å sende ut svar uken før jul, og sluttfører denne prosessen første uken i januar.
 

Ny rekrutteringsrunde høsten 2010
Vi trenger ytterligere ca. 1000 frivillige funksjonærer til Ski-VM i 2011. Ny rekrutteringsprosess starter høsten 2010. Følg med på oslo2011.no  for oppdatert informasjon.