Mangfold i London-OL og Oslo-VM

2009-10-12
På OXLO-konferansen 23. september snakket Camilla Thrush fra London 2012 om inkluderingen og mangfoldet som skal prege olympiaden i den britiske hovedstaden. Dette ønsker man også for ski-VM i Oslo.

OXLO-konferansen (Oslo Extra Large red.anm.) fokuserer på mangfold og inkludering, og i år var store, internasjonale idrettsarrangementer blant temaene. Både London-OL (sommer-olympiadens organisasjonskomité) og Ski-VM 2011 deltok på konferansen for å dele erfaringer og inspirasjon.

Inclusion manager Camilla Thrush (bildet) i London 2012, fortalte om hvordan det enorme OL-prosjektet inkluderer et helt samfunn.

- Det er en selvfølge for oss å involvere lokalbefolkningen fra første stund i et så gigantisk prosjekt, som tross alt får direkte innvirkning på deres liv, sier Thrush.

10 prosent ikke-norske blant VM-funksjonærene
På konferansen snakket også HR-sjef i Ski-VM 2011, Mari Rosenvinge Nygaard, om målsettingen for en inkluderende funksjonærkorps under mesterskapet i Oslo. Målet er 10 prosent frivillige funksjonær annen etnisk bakgrunn enn norsk.

- Oslo er en flerkulturell by, hvor 25 prosent av befolkningen ikke er norske. Når et stort, internasjonalt mesterskap skal arrangeres i denne byen, er det naturlig at funksjonærkorpset gjenspeiler dette, sier Nygaard.

Skal gjenspeile Londons kulturelle mangfold
Forholdene i London er både større og mer komplekse enn i Oslo. Av Londons 7,2 millioner innbyggere, er 32 prosent fra minoritetsgrupper. Det snakkes 300 ulike språk, og majoriteten av disse bor i de østlige deler av byen. Det er nettopp her nesten alle de nye OL-areanene anlegges.

For London 2012 er det også vesentlig at mesterskapet speiler byen det arrangeres i, noe som i klartekst betyr at både arenaer og mennesker skal preges av et bredt, kulturelt spekter. Hele 75 000 frivillige skal være mesterskapets ansikt utad, og gjennom disse skal byens mangfold og kultur gjenspeiles.

Tett dialog med lokalbefolkningen
- Olympia Park bygges opp i fem bydeler i øst-London. OL-utbyggingen sørger for en massiv oppgradering av infrastruktur og boligmasse. Vi har gjennom hele prosessen vært i direkte dialog med vanlige mennesker i nærområdet, sier Thrush.

Hun forteller hvordan lokalbefolkningen med jevne mellomrom blir invitert til presentasjoner og fokusgrupper, hvor de har anledning til å ytre behov og idéer.

- Det er enorm byggevirksomhet i de fem bydelene, og det er viktig at alle berørte beboere får et skikkelig innblikk i hva som foregår rundt husveggene sine, fortsetter Thrush.

Anlegg til vanlig bruk etter OL
Thrush forteller at planleggerne har tatt hensyn til lokalbefolkningens behov i design- og konstruksjonprosessen. Hensikten er at arenaene skal videreføres også etter OL. Olympiaparken skal være en brukspark for innbyggerne i mange år, og er også konstruert slik at den skal utvikles videre over 25-30 år for hele tiden å tilpasse fremtidige behov,

- Etter OL skal alle arenaene transformeres til de lokale behovene. For eksempel skal et stort 50-meters svømmebasseng som er klassifisert til OL kunne deles inn i fire seksjoner, tilpasset barn, unge og idrettsfolk i nærmiljøet, sier hun.

Alle bygninger i tilknytning til de olympiske arenaene skal videreføres til lokalt bruk, som skoler og boliger. Under selve mesterskapet ønsker man også at vanlige london-beboere skal ha råd til å delta på begivenhetene, og at man ikke på noen måter priser ut enkeltgrupper i samfunnet.

OL i London sørger trolig for historiens største byfornyelse i de delene av byen som kanskje har stått mest utviklingsmessig stille de siste tiårene.

For ski-VM i Oslo blir hele Holmenkollen nasjonalanlegg bygget ut og oppgradert, noe som hele byens flerkulturelle befolkning kan nyte godt av i mange år etter at VM er over.