Holmenkollbakken stiger opp igjen i sommer

2009-06-08
Byggeomr�¥det ovenfra
Byggeområdet ovenfra, mai09. Foto: Terje Løchen
Synlige bevis på at både Holmenkollbakken, Midtstubakken og ski-arenaen begynner å ta form kommer på løpende bånd i sommer og til høsten. Fremdriften i det enorme utbyggingsarbeidet i Holmenkollen nasjonalanlegg går raskt.

Espen Bjervig, sportssjef i Ski-VM 2011, er stadig på befaringer i det nye nasjonalanlegget i Holmenkollen, og han er svært begeistret. - Anlegget blir helt fantastisk med flotte arenaområder, ni meter brede løypetraseer og en vanvittig rå hoppbakke, sier Bjervig.

 
 
Holmenkollen nasjonalanlegg har ifølge prosjektleder følgende byggefremdrift:

Holmenkollbakken
 • Støpingen av nytt kulskall blir ferdig i midten av juni.
 • Tidlig i juni vil de første stålleveransene komme fra Polen.
 • Premontering av stålkonstruksjoner starter på parkeringsplassen ved Ski-museet i månedsskifte juni/juli.
 • Første montasje av stålkonstruksjonen i selve hoppbakken starter ca. 1. juli.
 • Tilløpet i stål vil være ferdig montert i november. Toppen av tilløpet, dvs. starthuset, vil ruve ca. 60 meter over bakken.
 • Monteringen av stålkonstruksjonene gjøres seksjonsvis. Arbeidet begynner nede ved dommertårnet og Kongetribune - derfra jobber man seg oppover.
 • Den nye fasaden og vindskjermen vil suksessivt bli montert etter hvert som tilløpskonstruksjonen blir reist
 • Tekniske installasjoner og uttesting av teknisk utstyr skjer fra desember 2009 til og med februar 2010.
 
Ski-arenaen og løypenettet
 • Anleggsarbeidet er i full gang.
 • I juni pågår betongarbeidet i forbindelse med bygningsmassene tett opp mot Holmenkollveien. Her skal det oppføres et bygg, som skal være pressesenter under VM og varmestue etter VM.
 • Før sommeren starter arbeidet med to ski-broer over Holmenkollveien. Dette arbeidet pågår utover høsten.
 • Utover høsten vil også arbeidet med diverse andre broer starte.
 • Selve løypenettet er kommet langt, og ferdigstilles i løpet av oktober.
 
Midtstubakken
 • Terrengarbeidene knyttet til hoppbakken er nesten ferdig
 • Nå pågår arbeid med tilløp, unnarenn og starthus
 • Bygningsmessige arbeider for dommertårn og driftshuset i bunn av bakken er også påbegynt