Hvorfor bli frivillige

 • Du vil føle delaktighet og stolthet over å ha vært med å skape tidenes ski-VM
 • Du får unike og annerledes erfaringer og opplevelser, og gode minner for livet
 • Du får et VM-sertifikat, som bevis på din innsats
 • Du får økt arrangementskompetanse fra et stort, internasjonalt arrangement
 • Du knytter relasjoner, møter mange nye mennesker og bygger nettverk
 • Du er med på å promotere Holmenkollens nye nasjonalanlegg og Oslo by som verdens vinterhovedstad
 • Det føles godt og verdifullt å bidra til fellesskapet ved å stille opp frivillig

 
Hva får du av oss?

 • Alle gjennomfører et nettbasert opplæringsprogram som ivaretar samtlige oppgaver
 • Vi sørger for at du føler personlig delaktighet og blir inkludert i et profesjonelt VM-arrangement
 • Du får et flott funksjonærantrekk
 • Vi tilrettelegger med gode funksjonærfasiliteter
 • Du må forvente lange dager og mye jobbing. Og utrolig mye moro!