Snølegging av ytre løypenett

2010-01-25

I forbindelse med prøve-VM og verdenscuprenn i skiskyting i mars, pågår det utkjøring av kunstsnø i deler av det ytre løypenettet (konkurranseløypene) tilknyttet Holmenkollen nasjonalanlegg. Dette medfører noe mindre tilpasninger av løypene i Frognerseter-området.

Øvre del av lysløypa fra Midtstuen til Frognerseteren (Heftyeveien) brukes for tiden til snøtransport til VM-anlegget. Her er skisporene lagt litt om i et par uker. Samtidig er løypebredden innskrenket på en del av strekningen mellom Frognerseteren og Ullevålseter. Det er likevel ikke vanskelig å komme seg fram på ski i disse områdene. Deler av trasèen kan også bli midlertidig avstengt mens utlegging av snø pågår. Arbeidet vil pågå ut uke 6. Avstengt område vil til enhver tid bli merket med skilter.

Vanskelige trafikkforhold
Utbyggingen av Holmenkollen gjør at framkommeligheten med bil i området rundt Frognerseteren er vanskelig. En del av parkeringskapasiteten er redusert fordi kunstsnø til Prøve-VM må lagres på parkeringsarealet her i noen uker.
 
 
Vi beklager de ulempene dette medfører for publikum, og presiserer at løypene vil være åpne for vanlig ferdsel i perioden før prøve-VM. For mer informasjon, se Friluftsetatens nettsider: http://www.friluftsetaten.oslo.kommune.no/article155674-5969.html