Mål om mangfold

2009-08-14
Lisa Cooper
Lisa Cooper
Som vertskapsnasjon vil Ski-VM 2011 gjenspeile Norges befolkning. Arrangøren ønsker et dyktig frivillighetskorps bestående av ulike aldersgrupper, kjønn og etnisk bakgrunn. Prosjektet Fellesstart, med mål om å rekruttere 10 prosent frivillige med innvandrerbakgrunn, er godt i gang.

Lisa Cooper, engasjert i diverse mangfoldsprosjekter og daglig leder i Leadership Foundation, er prosjektleder for Fellesstart.
- Jeg elsker Ski-VM-prosjektet fordi det favner så bredt, er langsiktig og konkret. Dessuten er det inspirerende å ha så konkrete tiltak og så definerte og målbare mål. Vi skal sørge for å få til mangfold i antall innvandrere vi rekrutterer, men også mangfold i kompetansen på dem vi rekrutterer, sier Cooper.

Beskjedent mål
Hun er overbevist om at Ski-VM 2011 vil nå målet om å rekruttere 10 prosent frivillige funksjonærer med innvandrerbakgrunn.
- Jeg tror vi har et beskjedent mål. Men egentlig teller ikke selve måltallet så mye, heller hva vi faktisk gjør av tiltak og hvilke budskap vi lykkes med å få kommunisert og engasjert ut mot nye, utradisjonelle målgrupper.

Ski-VM 2011 hadde blant annet en stand på Mela-festivalen i Oslo i august. I tillegg vil arrangøren i høst komme i kontakt med studenter med innvandrerbakgrunn, via tiltak inn mot forskjellige studentorganisasjoner.

Vil ha de beste

Ski-VM i 2011 blir det største idrettsarrangementet i Norge på mange år. Arrangøren forventer ca. 650 utøvere fra over 60 nasjoner, ca. 1000 journalister og opp mot 300 000 tilskuere i løpet av de 12 VM-dagene i det nye nasjonalanlegg i Holmenkollen.
- For å lose arrangementet i havn på en smidig, begeistrende og profesjonell måte, er vi helt avhengig av å rekruttere mer enn 2000 frivillige funksjonærer. Vi ønsker å finne frem til de beste kandidatene. Derfor frir vi også til miljøer som tradisjonelt ikke har deltatt i arrangementer i Holmenkollen, sier Mari Nygaard, HR-sjef i Ski-VM 2011.


Fakta om Fellesstart

- Frivillighetsprosjektet til Ski-VM 2011 heter Fellesstart
- Prosjektet om mangfold blant funksjonærene, som er en del av Fellesstart, ledes av Lisa Cooper, daglig leder i Leadership Foundation
- Over 2000 frivillige funksjonærer skal rekrutteres til Ski-VM i 2011
- Målet er å rekruttere 10 % frivillige med innvandrerbakgrunn
- Rekrutteringsprosessen starter i begynelsen av september 2009 (til Prøve-VM i mars 2010)
- Søknadsprosessen er webbasert – se www.oslo2011.no