Oslo kommune tar grep i Kollen

2009-08-27
Bygging av Holmenkollhoppet, aug09
Bygging av Holmenkollbakken, aug. 09
- I støyen omkring budsjettsprekken i Holmenkollen, må vi ikke glemme at vi får et fantastisk helårsanlegg til glede for barn, unge, topp, bredde og turister i mange tiår. Oslo kommune har tatt viktige grep for å sikre fremdriften i utbyggingen, sier Åsne Havnelid i Ski-VM 2011.

Hun synes budsjettsprekken på 600 millioner kroner, som ble offentliggjort i midten av august, er svært beklagelig.
- Det er snakk om mye penger. Likevel tror jeg at de fleste om ti år vil være enige i at dette var en viktig og riktig investering for Norge. Holmenkollbakken blir spektakulær, og en av Norges fremste turistattraksjoner. Samtidig får vi et helårsanlegg med langrennsarena, storbakke i Kollen og fem hoppbakker i Midtstuen - til glede for skiidretten gjennom mange tiår.  

Ferdig til Prøve-VM
Ski-VM 2011 jobber tett og godt med Oslo kommune, og har tillit til at anlegget står ferdig til Prøve-VM. Oslo kommune har tatt flere viktige grep i forhold til organisering og prosjektering, for å sikre bemanning og kapasitet i en krevende byggfase. En egen byggekomité er etablert, en fulltidsansatt byggherre er engasjert og ansvaret for utbyggingsprosjektet er flyttet til byrådsavdeling for finans og utvikling
I tillegg produserer nå fabrikken i Polen stål 24 timer i døgnet ,syv dager i uka, for å knipe inn på den kritiske stålforsinkelsen.
- Vi merker nå en stor grad av optimisme i byggeprosjektet, sier Åsne Havnelid.