Spectator

Planlegging av publikumsstrømmene

2010-01-12
Simon Ancliffe, Movement Strategies
Simon Ancliffe, Movement Strategies
VM på ski blir det største publikumsarrangementet siden OL på Lillehammer i 1994. Dette, i kombinasjon med et splitter nytt skianlegg, gjør at Ski-VM 2011 nå fokuserer på publikumsflyten. Ledende britiske eksperter har bistått.

London-baserte Movement Strategies, et av verdens ledende konsulentselskaper innen sikkerhet i forhold til publikumsbevegelse, har foretatt avansert datasimuleringer av publikumsflyten mellom de to arenaene i det nye nasjonalanlegget.

- Simuleringen har vært svært nyttig. Den gir ingen fasit ettersom tallene på hvor mange som forflytter seg mellom arenaene er basert på antakelser. Men vi har fått signaler på hvor vi må gå inn å se på forbedringer, nå i første omgang til prøve-VM, sier Jørgen Aass, publikumsansvarlig i Ski-VM 2011.  
 
Konkrete løsninger
Movement Strategies, som også bistår London OL i 2012, synes det er svært spennende å jobbe med Ski-VM 2011.
- Ski-VM har en unik publikumsutfordring i å ha to arenaer så nære hverandre og øvelser i hver av dem tett etter hverandre. Nøkkelen til et vellykket arrangement er å integrere alle aktiviteter innen arenaområdet. Det er alltid rom for endringer og nye løsninger i forkant av et arrangementet, sier Simon Ancliffe, direktør i Movement Strategies.

Man kan blant annet soneinndele billettene, lage bredere gangveier, flere gangveier og broer, gjerder som styrer og omdirigerer publikumsflyten, informasjonskampanjer i forkant, tydeligere skilting, informasjonspersonell i arenaen og aktiviteter som holder på publikum.
 
Ulike scenarioer
Ski-VM 2011 planlegger nå for ulike publikumsscenarioer. Det er mange faktorer som påvirker billettsalget og publikumsstrømmen mellom arenaene, blant annet de norske idrettsprestasjonene i OL, været og den norske innsatsen i hoppbakken i første omgang.