Siste fase av rekrutteringsprosessen

2009-11-06
Funksjon����¯�¿�½������¦rer
For å sluttføre rekrutteringen av frivillige til prøve-VM, er søkerportalen nå stengt. Alle som har søkt får fortløpende svar per e-post, men med nærmere 1600 søkere vil enkelte ikke få tilbakemelding før oppunder jul.

- Vi har fått inn nærmere 1600 søkere, og mange av dem er svært kvalifiserte og topp motiverte. Vi er takknemlige over den gode responsen, og har nå et godt grunnlag for å kunne gjennomføre et bra arrangement, sier Mari Nygaard, HR-sjef i Ski-VM 2011.

Utvelgelsesprosessen
De frivillige seksjonslederne gjør nå en kjempejobb i gjennomgangen og behandlingen av alle søknadene.
- Det er mange roller som skal fylles, fordelt på mange seksjoner og avdelinger. Derfor er utvelgelsesprosessen tidkrevende. Svarene blir nå sendt ut fortløpende fra 10. november. Noen vil imidlertid erfare at de ikke får svar før oppunder jul, sier Nygaard.

Ny rekrutteringsrunde
Høsten 2010 vil en ny rekrutteringsrunde starte for å bemanne opp til VM på ski i 2011. Da har Ski-VM 2011 behov for ytterligere 1000 frivillige. Oppdatert informasjon om neste rekrutteringsrunde vil bli lagt ut på forsommeren i 2010. I mellomtiden kan de som ønsker det, fra nyttår av, fylle ut et registreringsskjema på www.oslo2011.no og da få rekrutteringsinformasjon for 2011 via e-post.