Studerer de frivillige

2010-03-22
Malysz og funksjonærer2
Frivillige funksjonærer tar i mot Adam Malysz
Forskere på Norges idrettshøgskole er i gang med et større prosjekt på de frivillige i Ski-VM 2011. De sammenligner blant annet forventningene til de frivillige før prøve-VM med deres erfaringer i etterkant. – Vi håper på mange svar slik at vi får en god erfaringsbase, sier førsteamanuensis Dag Vidar Hanstad.

Før prøve-VM svarte 800 frivillige på spørsmål om sine forventninger til arrangementet. Nå vil forskerne vite mer om erfaringene etter jobbingen i Holmenkollen.
- Ski-VM er helt avhengig av de frivillige. Som et ledd i å kvalitetssikre jobben vår, har vi takket ja til et initiativ fra Idrettshøgskolen som vil undersøke hvordan de frivillige opplever jobben sin. Funnene vil bli brukt i vår egen evaluering med henblikk på å gjøre eventuelle forbedringer til VM i 2011, sier administrerende direktør Åsne Havnelid i Ski-VM 2011. 

Førsteamanuensis Dag Vidar Hanstad, som er prosjektansvarlig, mener det er interessant av flere grunner å se på frivilligheten under VM på ski.  

- Det er gjort mye forskning på frivillighet, men lite på den formen som er knyttet til begivenheter. I dette prosjektet vil vi blant annet se på om Ski-VM tapper frivillighet fra idretten og andre organisasjoner, eller om man snarere rekrutterer nye mennesker som senere vil gjøre en innsats i idretten, sier Hanstad som står bak prosjektet sammen med førsteamanuensis Berit Skirstad.

- Videre vil vi se på rekrutteringsprosesser og hvilke motiver folk har for å engasjere seg. Det unike i denne studien er at vi foretar flere målinger. I forbindelse med prøve-VM vil vi få data på hvilke forventninger folk har på forhånd, og hva de faktisk sitter igjen med av erfaringer etterpå. Det samme vil bli gjort i forbindelse med VM neste år, sier Hanstad.
 
Takknemlige
Hanstad forteller at responsen har vært riktig god på undersøkelsen i forkant av prøve-VM. Hele 800 svarte på surveyen. Nå går det ut purring på undersøkelsen etter prøve-VM. Han er fornøyd med responsen så langt, men han håper enda flere vil bruke de ti minuttene det tar å fylle ut det elektroniske spørreskjema.
 
- Vi er kjempefornøyde og takknemlige over innsatsen til alle våre frivillige under prøve-VM. Nå er vi spente på å se om de er fornøyde selv. Det er viktig for oss å ha fornøyde frivillige, sier Mari Nygaard, HR-sjef i Ski-VM 2011.
 
Idrettshøgskolen gjør studien på selvstendig grunnlag. De er underlagt kvalitetskrav som gjelder forskere. I tillegg til rapportering til Ski-VM, vil funnene bli brukt til å skrive vitenskapelige artikler i nasjonale og internasjonale tidsskrift med fagfellevurdering.