Medlemmer av hovedkomiteen

Medlem av FIS-Council
Sverre K. Seeberg, president i Norges Skiforbund (les intervju)
 
HKH Kronprins Haakon Magnus

Representanter fra Oslo kommune
Fabian Stang, ordfører (les intervju)
Stian Berger Røsland, byrådsleder
Kristin Vinje, byråd for finans
Jøran Kallmyr, byråd for samferdsel, miljø og næring
Arild Sundberg, kommunaldirektør, byråd for finans
 
Representanter fra Norges Skiforbund
Erik Røste, visepresident
Hermod Bjerkestøl, leder Langrennskomiteen
Steinar Johannessen, leder Hoppkomiteen
Paul Einar Borgen, leder Kombinertkomiteen
 
Representanter fra Skiforeningen
Ole Anker-Rasch, styrets leder
Bente Skari, representant (les intervju)
Marianne J. Reusch, representant
 
Representant fra forsvaret
Viseadmiral Jan Eirik Finseth, sjef Forsvarsstaben
 
Representant fra politiet
Vidar Refvik, assisterende politidirektør
 
Representant for turistnæringen Oslo
Tor Sannerud, administrerende direktør Visit Oslo