Vi skal begeistre og spre vintergleden

Vi skal begeistre og spre vintergleden! Slik lyder vår visjon.

Hensikten med visjonen er å fortelle hvorfor Ski-VM finnes, hva organisasjonen skal bidra med og hvorfor funksjonærene skal stå opp om morgenen og yte enda flere timer med frivillig innsats. Samtidig representerer den VMs samlede ideologi og plattform. 

Verdiene som skal prege VM i 2011 er: 
Begeistrende: Glad - Entusiastisk - Utstråling  
Raus :  Åpen - Inviterende - Inkluderende - Mangfoldig 
Profesjonell:  Kvalitetsbevisste - Kompetanse - Fair Play - Fleksible - Ansvarsbevisste 
Fremtidsrettet: Ser fremover - Moderne - Nytenkende - Bærekraftige verdier (som miljø)

Dette verdigrunnlaget er ment å beskrive Ski-VMs viktigste karakteregenskaper og personlighetstrekk. Dessuten skal verdiene prege de mer enn 2000 frivillige funksjonærene - som er arrangementets ansikt utad - og som skal være med å gjøre dette til tidenes VM!


Strategiprosess
Strategigruppen jobbet høsten 2007 og våren 2008, i regi av Ingebrigt Steen Jensen, med identifisere visjon og verdier for Ski-VM 2011, samt utarbeidet konkrete tiltak for følgende målgrupper: 

  • Utøvere og støtteapparat
  • Publikum – både på arenaen og TV-publikum
  • Funksjonærer – frivillige og lønnede
  • TV- og produksjonsselskaper
  • Sponsorer og samarbeidspartnere