Vi svarer på dine spørsmål

Har du, som representant for ski-teamene eller utøverne, spørsmål angående innkvartering, treningsfaciliteter, smørebod-muligheter, anleggsområdet, transport eller liknende, så ta gjerne kontakt med oss.


Du får enklest svar på dine spørsmål ved å sende en e-post til team@oslo2011.no