Holmenkollbakken er nå godkjent av FIS

2010-02-04
(Oslo, 4. februar 2010) Den nye Holmenkollbakken (HS 134) ble, etter en inspeksjon 3. februar, sertifisert og teknisk godkjent av Wolfgang Happle, formann i bakkekomitéen i Det internasjonale skiforbundet (FIS).

Sertifiseringen innebærer at Holmenkollbakken nå tilfredsstiller alle tekniske og sikkerhetsmessige standarder som FIS setter for gjennomføring av internasjonale hopprenn. Sertifiseringen gjelder for fem år.

Sikkerhetsmessige og sportslige faktorer
Det er FIS’ hoppkomité, ”Underkomité for bakkebygging”, som har ansvaret for å sertifisere alle hoppbakker i verden (per i dag 120 bakker og seks skiflyvningsbakker). Den tidligere tyske landslagshopperen og formann i bakkekomiteen, Wolfgang Happle, foretok inspeksjonsrunden sammen med Torgeir Nordby og prosjektleder for Holmenkollbakken, Arne Surén. Nordby er norsk representant i bakkekomitéen i FIS og rennleder for hopp i Ski-VM 2011.
 
- FIS-sertifiseringen av Holmenkollbakken fokuserer utelukkende på de sikkerhetsmessige og sportslige faktorene som må til for å kunne gjennomføre internasjonale renn, sier Nordby.
 
- Ser Schön!
At Holmenkollbakken nå er godkjent innebærer at den får et sertifikat med alle nøkkeltall.
- Ingen bakker er helt like, men de skal tilfredsstille standardene på sin individuelle måte. Eksempelvis er det spesielle beregninger på vinkelen mellom bakkens K-punkt og tilløpets hoppkant, men dette kan tilpasses terrenget i hver bakke så lenge man er innenfor sertifiseringsmålene FIS krever, sier Happle.
 
Happle synes både Holmenkollbakken og Midtstubakken er supre hoppbakker.
- Ser schön, konkluderer han.
 
Midtstubakken
Fullførelseskravene i Midtstubakken er ikke kommet langt nok til at bakken kan sertifiseres ennå. Ny inspeksjon vil bli foretatt når bakken er ferdig plastlagt. Rent profilmessig er bakken imidlertid i orden.
 
 

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Torgeir Nordby, rennleder for hopp i Ski-VM 2011, og medlem i FIS'  hoppkomité.