- Ansvar og frivillige gir meg mye positiv energi!

2009-03-06
Roy Evensen_250x344

Arrangementssjef Roy Evensen i Ski-VM 2011 har to viktige oppgaver: Han skal sørge for at anlegget blir best mulig og at det er nok frivillige og dyktige funksjonærer. - Vi er alt godt i gang. Jeg kommer til å sove godt om natta også de siste ukene før VM, sier en svært erfaren og rolig mann med lang bakgrunn fra Forsvaret.  

Evensen var fra 1999-2003 arrangementssjef i Skiforeningen, med ansvar for blant annet flere World Cup-renn, Barnas Holmenkolldag og Holmenkollmarsjen.
- VM i 2011 er en større utfordring rent arrangementsteknisk. Det er langt flere nasjoner med, flere øvelser, lengre tidsrom, flere besøkende og større mediefokus. Og nettopp derfor er dette en utrolig spennende og morsom jobb. Jeg er heldig som får være med å skape noe så flott for Oslo. Vi skal sette varige spor til glede for alle, også etter at arrangementet er ferdig, sier Evensen.
Med bakgrunn fra blant annet krigsskole og stabsskole, samt internasjonal FN-tjenste i Kosovo og Midtøsten, har han møtt mange og store utfordringer.
- Stort ansvar gir meg mye energi og glede, det tynger ikke. Dessuten er jo dette bare et ”lite ski-VM i lille ski-Norge”. Jeg har vært i deler av verden preget av krig og sett dem som ikke har tilgjengelig de grunnleggende menneskelige behovene som nok mat eller klær. Det er i utgangspunktet mer tyngende og setter perspektivene, sier Evensen.

De frivillige er med

Ifølge Evensen er Oslo Kommune godt i gang med å få et anlegg som ivaretar sikkerhet, er best mulig for deltakere og brukere, tar høyde for internasjonale standarder og fremstår som en ny, fremtidsrettet og moderne arena. Og når det gjelder å skaffe frivillige funksjonærer – som faktisk er kjernen i et så stort mesterskap – er arbeidet i rute.
- Vi har snakket med mange av de erfarne funksjonærene. Og de er med! De har dessuten mange nyttige innspill som det er viktig å lytte til tidlig i prosessen, sier Evensen, som innrømmer at det ikke ser ut til å være vanskelig å skaffe nok frivillige, men at utfordringer heller ligger i å skaffe nok frivillige med erfaring og kompetanse fra liknende arrangementer. Og Evensens hjerte banker litt ekstra når han får lov til å jobbe med de frivillige.
- Det er så givende, lærerikt og morsomt å jobbe med de frivillige. De tilfører så mye energi.

Sponset av Forsvaret
Både Evensen og staben i Ski-VM 2011 AS er takknemlige for at Forsvaret - hvor Evensen formelt er ansatt og fortsatt får utbetalt deler av lønnen sin - ønsker å bidra ved å låne ut en av sine medarbeidere.
- Tilbake får Forsvaret en person som har fått enda mer erfaring om samarbeid mellom sivil og militær, sier Evensen.
Han ser en liknende og svært positiv trend også i næringslivet, hvor flere bedrifter nå tilbyr å lønne medarbeidere sine også i perioder hvor de jobber som frivillige.
- Bedriften får jo tilbake en medarbeider som både er fornøyd og ikke minst sitter på verdifull erfaring, og som i ski-VM-sammenheng vil være med å sette varige spor, avslutter Evensen.