Seksjonsledere

 

AVDELING/SEKSJON

NAVN FUNKSJON E-POST TELEFON
         
SPORT: John Aalberg       Sportssjef john.aalberg@oslo2011.no      95458252
  Lasse Ottesen Assisterende sportssjef  lasse.ottesen@oslo2011.no 92080410
         
Langrenn Bente Skari Rennleder bente@skari.no 48117033
  Arne Sandvold Ass. rennleder arne.sandvold@statkraft.com 95723959
  Bjørn Ståle Tennfjord Ass. rennleder bstaten@online.no 90506263
         
Hopp Torgeir Nordby

Rennleder/
Supervisor

torgeir.nordby@gmail.com 90989983
  Kristoffer Gaustad Ass. rennleder Holmenkollen kristoffer@coolware.no 91786634
  Per-Elias Kalfoss Ass. rennleder Midtstuen elias@antidoping.no 97671228
  Inger Karin Engdal Sekretariatsleder inger.karin.engdal@bohus.no  
         
Kombinert Arne-Olaf Sween Rennleder arne.olaf.sween@politiet.no 92400831
  Jan Rune Grave Ass. rennleder jrgrave@online.no 90990306
  Anne Kristine Uthaug Sekretariatsleder anne@utviklingsfondet.no  
         
Helse- og medisin Inggard Lereim Seksjonsleder inggard.lereim@ntnu.no 90851434
  David McDonagh Ass. seksjonsleder (helse) mcdonagh@ntnu.no  
  Eivind Spiten Ass. seksjonsleder (helse/publikum) eivind.spiten@trelleborg.com 90933510
         
Team Service Wenche Berger Leder wenche.berger@oslo2011.no 92896609
         
ARRANGEMENT: Roy Evensen Arrangementssjef roy.evensen@oslo2011.no 93062000
         
Transport- og logistikk Bjørn Morten Vold Transport- og logistikksjef bjorn.vold@oslo2011.no 40236849
  Tore Skovholt Ass. leder
Transport
tore.skovholt@getmail.no 90967908
  Hans Rune Aronsson Ass. leder
Transport
hansra@online.no 91158077
  Erik Telnes Leder Trafikk- og parkering erikatelnes@gmail.com 90770275
  Terje Szyperski Ass. leder Trafikk- og parkering terjeszyperski@hotmail.com  
  Georg Szyperski Leder Publikumstransport georg.szyperski@flytoget.no 91652103
  Svein Magne Karlsen Leder Samband smk@styrmand.no 91328002
  Thomas Nordholm Ass. leder
Samband
thomas.nordholm@tele2.com 41319008
  Sigbjørn Smith Ass. leder IKT sigbjorn.smith@skiforeningen.no 93030533
         
Sikkerhet Trygve Lauritzen Seksjonsleder tryglau@online.no 90107595
  Arne Røed Simonsen Ass. seksjonsleder arne.simonsen@nso.no 93418961
  Vibeke Günther Leder
Akkreditering
vibeke.gunther@vikenfiber.no 91790901
         
Presse Miriam Henriksen Medie- og pressesjef miriam.henriksen@oslo2011.no 979 53 353
  Allan Aabech Ass. leder Presse allan.aabech@sportmedia.no 91560595
  Anne Kullebund Ass. leder Media/presse anne.kullebund@vikenfiber.no  
         
Drift VM-arena Håvard Ellingsen Leder VM arena

havard.ellingsen@idr.oslo.
kommune.no

 91673847
  Martin Løvik Ass. leder
VM Arena
martin.lovik@idr.oslo.kommune.no  
         

Arena vakthold/publikumsservice

Jørgen Aass Leder Arena Vakthold jorgen@jaass.no  
         
Arenaproduksjon/seremonier Per Th. Hansen Leder Arenaproduksjon per@produsentene.no  
  Hanne Ottersen Ass. leder Arenaproduksjon hanne.ottersen@
norskfolkemuseum.no
 
         
KULTUR/VIP OG PROTOKOLL Tove Indgjerd Kultursjef tove.indgjerd@oslo2011.no 92622742
  Bentein Baardsson Kunstnerisk leder    
         
HOTELL/HOSPITALITY:        
  Bente Rafen-Sparby Hospitalitysjef bente.rafen-sparby@oslo2011.no 91773033
  Linda Schelander Ass. hotelleder lindaschelander@hotmail.com 40104858
         
HR/
FUNKSJONÆRER
Mari Rosenvinge Nygaard HR/Funksjonærsjef mari.nygaard@oslo2011.no 41522451 
  Jenny Kushner Seksjonsleder Funksjonærservice jenny@tusenfryd.no 98604012
  Lene Granlund Opplæringskonsulent lene.granlund@oslo2011.no   45268593