VM-paviljongens arkitektoniske form

VM-paviljongen ovenfra_400x266_cropped_231x221
VM-paviljongen
Paviljongen forener norsk tradisjon med moderne design.
Skranke_230x279_cropped_226x249
Skranken
Spisebord 1
Spiseplass 1. etasje
M���¸terom 1. etasje
Møterom 1. etasje

Paviljongens plassering
Paviljongen er skreddersydd til 7. Juni plassen med plassering i øvre hjørnet. For å forsterke plassens kvaliteter, er det faste fysiske inventaret på plassen tatt hensyn til, i tillegg til eksisterende trafikk, ganglinjer, samt siktlinjer fra slottet til Akershus festning og Rådhusplassen. Fasadene ut mot Henrik Ibsens Gate og UD fremstår som rolige og lukket, oppført som en varm trefasade i eik.

Tredelt bygningskropp
Paviljongen er tenkt som en tredelt stram bygningskropp med to klare rektangulære volumer forbundet med en buet, åpen forbindelse.
Arkitektene har ønsket å definere plassen gjennom å åpne paviljongen opp mot et indre rom og skape en intim møteplass omkring statuen av Kong Haakon.
Bygningskroppen åpner seg opp imot et indre gårdsrom med glasfasader i full høyde. Glassfasadene fremstår som levende og aktive, og som et ansikt utad for VM-arrangøren. Her blir dessuten informasjon om Ski-VM formidlet.
 
Fokus på taket
Taket er belagt med skiferstein og fremstår som byggets femte fasade. Det er gitt særlig hensyn da det er godt synlig i byrommet fra de øvre etasjer i de omkringliggende bygg. Taket har fått samme valør som plassens belegg.
Lysslissene i fasadene mot Henrik Ibsens Gate og Utenriksdepartementet (pleksiglass og fiberoptikk) er inspirert av spor i landskapet og istapper. Disse er tenkt å gi fasaden en struktur - som på en sober måte – gir liv i den urbane omgivelsen og samtidig reflekterer alt gatelyset.
 
Modulbasert og miljøvennlig
Miljø og økologi er viktige aspekter ved bygningen. Paviljongen er utformet og bygget med tanke på at den er midlertidig (lett å sette opp og demontere) og utført i massiv tre fra Moelven.
Alle bygningsdeler kom til tomten som byggeklosser. Her ble de skrudd sammen. Synlige skruer i fasaden gjør det lett å demontere bygget. Byggesettprinsippet har gitt en uvanlig rask og presis byggetid, nesten uten avfall. Hver bygningsdel kan settes opp separat eller samlet, og kan anvendes til mange funksjoner, som for eksempel kontor, sommerhus eller atelier. Heisen kan i sin helhet resirkuleres til en annen bygning.
 
Kunstnerisk utsmykning
Utsmykningen av inngangspartiets limtresøyler er en koloristisk og harmonisk helhetskomposisjon, der de sammensatte formene og fargene kan skape assosiasjoner til bevegelse, strømlinjer, sportsdrakter og eleganse. Den tilfører bygget et markant, koloristisk element som forholder seg i målestokk 1:1 til arkitekturen.
Det er et enkelt, dekorativt grep hvor limtresøylene i inngangspartiet males i klare soner på sideflatene. De malte flatene er plassert likt, men forandrer seg i form og farge fra søyle til søyle, noe som gir rommet dynamikk. Fargene er samstemt med designerne av VM-profilen: Brandlab Oslo.
 

Fakta om VM-paviljongen
• Byrådet har midlertidig tildelt 7. Juni plassen til Ski-VM 2011
• Paviljongen fungerer som informasjonskontor overfor publikum, samt huser VM-organisasjonen
• Arthur Buchardt er investor og byggeherre. 
• Paviljongen er tegnet av Snøhetta
• Kunstnerisk utsmykning er ved Malene Landgreen
• Det totale grunnarealet er på ca. 300 m2 over to etasjer
• Montana har bidratt med kontormøbler, Savo med kontorskoler, Flos med belysning og Hødnebø med seilasstoler.
• Alle rom er oppkalt etter steder i Holmenkollen. Eksempelvis: Gratishaugen, Kongetribunen og Besserudtjernet
• Paviljongen skal tas ned etter avsluttet VM våren 2011. Det vil ikke bli sårskader i bakken, ettersom det ligger en duk under paviljongen.
 
Her kan du laste ned en flyer med informasjon om paviljongen: